Regulamin konkursu

Regulamin konkursów Sportowo-Typerskich

 • 1. Zasady ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest właściciel Fanpage’a. Organizator przygotował oraz ogłosił Konkurs do wiadomości swoich „fanów” na portalu „Facebook”.
 2. Dane organizatora konkursu: Klub Sportowy Toruń S.A., ul. Pera Jonssona 7, 87-100 Toruń.
 3. Fundatorem Nagród jest: forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. Z o.o.
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
 5. Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.
 6. Informacje o nagrodach oraz sposobie ich wysyłki opisywane są każdorazowo przy okazji nowych konkursów.
 • 2. Zasady Konkursu
 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 22.04.2018 i kończy w dniu: 22.02.2018, 19:00.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 18 lat i posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com.
 4. Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
 5. Nagrodami w Konkursie są: Trzy bonusy do wykorzystania w zakładach sportowych forBET o wartości 30 złotych (słownie: trzydzieści złotych).
 6. Celem Konkursu jest jak najszybsza, poprawna, odpowiedź na pytania konkursowe.
 7. Swoje zgłoszenie należy zostawić w formie komentarza pod postem Konkursowym, maksymalnie do godziny 19:00.
 8. Zwycięża trzech pierwszych użytkowników, którzy jak najwcześniej poprawnie odpowiedzą na pytania konkursowe.
 9. Nagrody wysyłane są na adres wskazany przez Użytkownika w prywatnej wiadomości, przekazanej na kanale Facebook do obsługi Fundatora Nagród.
 10. Nagrody nie można zamienić na ekwiwalent w innej formie.
 11. Nagrody przekazywane są w ciągu 7 dni od zakończenia i rozwiązania Konkursu.
 • 4. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną.
 2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie” umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Użytkownik oraz Organizator oświadczają, że treści wgrywane do Konkursu nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich.
 7. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator konkursu został o tym poinformowany przez Twórcę Aplikacji i zobowiązuje się ściśle przestrzegać tych zasad.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji i anulowania Konkursu w dowolnie wybranym terminie.